Jakie elementy podlegają wycenie działki?

Profesjonalna wycena działki niezabudowanej może być przeprowadzona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Celem jest określenie wartości danej nieruchomości. Jest to przydatne nie tylko w przypadku transakcji kupna/sprzedaży, ale i w sytuacji ubiegania się o kredyt w banku, przy zniesieniu współwłasności, dziedziczeniu czy w przypadku rozliczeń skarbowo-podatkowych. Jak przebiega proces wyceny działki i jakie elementy brane są pod uwagę? Kilka wskazówek na ten temat w dalszej części naszego wpisu.

Wycena działki niezabudowanej — co trzeba uwzględnić?

Wycena działki niezabudowanej wymaga oględzin rzeczoznawcy oraz uwzględnienia informacji z księgi wieczystej. Podczas oględzin specjalista dokonuje oceny wizualnej. Oprócz tego sprawdzane są plany inwestycyjne dla danej nieruchomości oraz na sąsiednich obszarach. Analizowane są też ceny rynkowe działek w najbliższej okolicy. Konieczne jest przy tym zapoznanie się z istniejącą dokumentacją. Oprócz wspomnianej wcześniej księgi wieczystej uwzględnia się plan zagospodarowania przestrzennego.

W praktyce istnieją różne metody wyceny. Najczęściej określana jest wartość rynkowa działki, która stanowi kwotę, jaką w obecnych warunkach może zyskać właściciel za daną nieruchomość na wolnym rynku. Rzeczoznawca może dokonać wyceny metodą porównawczą lub dochodową. Wybór określonego sposobu zależy od rzeczoznawcy — o ile nie ograniczają go konkretne przepisy. W przypadku wycen wykonywanych na potrzeby np. kredytu hipotecznego lub transakcji zakupu/sprzedaży najczęściej stosuje się podejście porównawcze.

Przy wycenie działki niezabudowanej skorzystaj z naszych usług

Jeśli potrzebujesz określenia wartości rynkowej działki niezabudowanej, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Zapewniamy usługi uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego, który sporządzi wiarygodne opracowanie na podstawie dokumentów, standardów oraz opinii z oględzin. Na tej podstawie przygotowywany jest dokument potwierdzający określoną przez rzeczoznawcę wartość danej nieruchomości zwany operatem szacunkowym.