Świadectwa i audyty energetyczne

Strona główna » Oferta » Świadectwa i audyty energetyczne

Posiadam uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków – nr wpisu do rejestru 36275.

Wykonuję Świadectwa charakterystyki energetycznej niezbędne do:

  • złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy,
  • sporządzenia aktu notarialnego zbycia prawa własności budynku, lokalu, mieszkania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o ChEB),
  • umowy najmu budynku, lokalu, mieszkania (art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o ChEB).

Zapraszam do kontaktu 504 718 839.