Wycena przedsiębiorstw

Sporządzenie opinii o wartości przedsiębiorstwa przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Opracowanie sporządzane jest na podstawie dokumentów, standardów, najlepszej wiedzy rzeczoznawcy.

Otrzymany od rzeczoznawcy dokument może posłużyć w celu ustalenia ceny kupna/sprzedaży nieruchomości, jako potwierdzenie jej wartości dla banku lub w celach skarbowo-podatkowych.

Wymagane:

  • dokumenty ustalane podczas indywidualnego spotkania