Inne usługi

Strona główna » Oferta » Inne usługi

Doradztwo w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji inwestycyjnych lub sprzedażowych w odniesieniu do nieruchomości:

  • doradztwo w zakresie przepisów prawa dotyczących rynku nieruchomości, stanu prawnego nieruchomości oraz jej przeznaczenia,
  • doradztwo inwestycyjne – opinie i analizy dla potrzeb indywidualnego inwestora.

Opracowania i ekspertyzy dotyczące:

  • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
  • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
  • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
  • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
  • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
  • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
  • inwentaryzacje budynków i lokali (pomiar powierzchni, wykonanie rzutów).