Wycena przedsiębiorstw

Strona główna » Oferta » Wycena przedsiębiorstw

Sporządzenie opinii o wartości przedsiębiorstwa przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego jest istotnym elementem w procesie oceny i analizy finansowej. Jeśli zależy Państwu na szybkim i rzetelnym operacie szacunkowym spółki, zapraszamy do skorzystania z naszych usług!


Przebieg wyceny marki i przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa (spółki, firmy) może obejmować różne aspekty takie jak określenie wartości samej spółki, jak również wycena marki (znaku towarowego). Celem raportu jest ustalenie obiektywnej wartości firmy na podstawie jego kondycji finansowej, perspektyw rozwoju, aktywów i pasywów oraz innych czynników wpływających na wartość. W przypadku marki czy znaku towarowego ich wartość określana jest na podstawie takich czynników jak rozpoznawalność, reputacja czy potencjał wzrostowy.

Rola wyceny firmy lub znaku towarowego

Operaty szacunkowe wykorzystywane są w różnych celach. Mogą to być wyceny sporządzone na potrzeby transakcji kupna/sprzedaży, restrukturyzacji finansowej, fuzji i przejęć, sporów sądowych czy rozstrzygania konfliktów. Ponadto są również niezbędne podczas planowania rozwoju firmy, podejmowania decyzji o inwestycjach i innych decyzji biznesowych.

Sporządzenie opinii o wartości marki (znaku towarowego) czy przedsiębiorstwa przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego jest w wielu przypadkach nieuniknione. Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług!

Wymagane:

  • dokumenty ustalane podczas indywidualnego spotkania