Wycena nieruchomości komercyjnej – hali magazynowej/ biurowca/ hotelu/ szpitala/ restauracji

Strona główna » Oferta » Wycena nieruchomości komercyjnej

Sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości komercyjnej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Opracowanie sporządzane jest na podstawie dokumentów, standardów, najlepszej wiedzy rzeczoznawcy oraz obowiązkowych podczas szacowania wartości mieszkania – oględzin.

Otrzymany od rzeczoznawcy dokument może posłużyć w celu ustalenia ceny kupna/sprzedaży nieruchomości, jako potwierdzenie jej wartości dla banku lub w celach zniesienia współwłasności, dziedziczenia lub skarbowo-podatkowych.

Wymagane:

  • Oględziny nieruchomości
  • Nr księgi wieczystej
  • Książka obiektu
  • Projekt budowlany