Wycena kamiennicy

Strona główna » Oferta » Wycena kamiennicy

Sporządzenie operatu szacunkowego kamiennicy przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Opracowanie sporządzane jest na podstawie dokumentów, standardów, najlepszej wiedzy rzeczoznawcy oraz obowiązkowych podczas szacowania wartości mieszkania – oględzin.

Otrzymany od rzeczoznawcy dokument może posłużyć w celu ustalenia ceny kupna/sprzedaży nieruchomości, jako potwierdzenie jej wartości dla banku lub w celach zniesienia współwłasności, dziedziczenia lub skarbowo-podatkowych.

Wymagane:

  • Oględziny kamiennic
  • Nr księgi wieczystej
  • Książka obiektu
  • Projekt budowlany