Wycena budowli i urządzeń trwale związanych z gruntem

Strona główna » Oferta » Wycena budowli i urządzeń trwale związanych z gruntem

Sporządzenie opinii o wartości budowli lub urządzeń trwale z gruntem związanych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Opracowanie sporządzane jest na podstawie dokumentów, standardów, najlepszej wiedzy rzeczoznawcy oraz obowiązkowych podczas szacowania wartości mieszkania – oględzin.

Otrzymany od rzeczoznawcy dokument może posłużyć w celu ustalenia ceny kupna/sprzedaży nieruchomości, jako potwierdzenie jej wartości dla banku lub w celach skarbowo-podatkowych.

Wymagane:

  • Oględziny nieruchomości