Blog

Na czym polega wycena urządzeń trwale związanych z gruntem?

W skład nieruchomości gruntowej mogą wchodzić nie tylko budynki czy nasadzenia drzew i roślin, ale i urządzenia, które nie mogą być odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany danego przedmiotu. Dotyczy to przede wszystkim kwestii rozumianych w znaczeniu techniczno-użytkowym. Przykładem mogą być ogrodzenia, utwardzenia terenu, parkingi, sieci teletechniczne i urządzenia trwale z gruntem związane. Nie występują […]

Czytaj dalej

Jakie elementy podlegają wycenie działki?

Profesjonalna wycena działki niezabudowanej może być przeprowadzona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Celem jest określenie wartości danej nieruchomości. Jest to przydatne nie tylko w przypadku transakcji kupna/sprzedaży, ale i w sytuacji ubiegania się o kredyt w banku, przy zniesieniu współwłasności, dziedziczeniu czy w przypadku rozliczeń skarbowo-podatkowych. Jak przebiega proces wyceny działki i jakie elementy brane są […]

Czytaj dalej

Kiedy jest niezbędny operat szacunkowy?

Prawo własności przenosić można tylko w drodze aktu notarialnego. Obowiązują specjalne zasady co do zasiedzenia nieruchomości czy jej podziału, oraz wreszcie – specjalnej regulacji podlega wycena wartości rynkowej nieruchomości. Dokonuje się jej w określony przepisami sposób.

Czytaj dalej

Jakie są metody wyceny nieruchomości?

Wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości, określanie wartości nieruchomości zaś – określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości. Metody określania tej wartości są uregulowane przez prawo – rzeczoznawcy działają w oparciu o ścisłe przepisy. W jaki sposób dokonują wycen?

Czytaj dalej

Jak wycenić nieruchomość?

Ponieważ wycena nieruchomości jest konieczna niemal każdorazowo przy jej sprzedaży, a także w różnych sprawach przed urzędem, w związku z ubezpieczeniami i nie tylko, wiele osób poszukuje skutecznego sposobu oraz zastanawia się nad wyglądem procesu oceny. Czy samodzielna wycena jest miarodajna? Co jest brane pod uwagę? Jak wygląda proces i dlaczego warto zaufać rzeczoznawcy?

Czytaj dalej